Anàlisi Cromatogràfic

Control de les recepcions que comprèn: tests organolèptics, cromatogràfics, espectromètrics i de paràmetres fisicoquímics.

 

texte planta 2

Gestió Documental

El nostre personal realitza tasques de gestió de la documentació tècnica: fitxes tècniques, fitxes de seguretat, certificats d’anàlisi i certificats de natural

 

texte 719

Control de Mostres

Tant les mostres d’origen com els productes rebuts s’analitzen a fi d’assegurar que es compleixin els patrons de qualitat de VENTÓS.

 

texte c075