Condicions d'ús

PROPIETAT DE LA PÀGINA WEB I EL SEU CONTINGUT.

ERNESTO VENTÓS S.A. (d'ara endavant VENTÓS), amb NIF A-08329344 domiciliada en Carrer Zurbarán 9, local dreta, 28010 Madrid, al Tom 36688, foli 46, fulla número M-657731, informa els Usuaris de la pàgina web www.ventos.com, de la qual és titular, de les Condicions d'Accés i Ús d'aquesta.

L'accés i utilització a qualsevol pàgina web titularitat d'ERNESTO VENTÓS S.A. suposa l'acceptació plena i sense reserves per part de l'Usuari de les presents Condicions Generals d'Accés i Ús vigents a cada moment que l'Usuari accedeixi a qualsevol pàgina web de la seva titularitat. Aquestes Condicions Generals per tant, regulen l'accés i ús dels llocs web que ERNESTO VENTÓS S.A., posa gratuïtament a la disposició dels Usuaris d'Internet. La utilització de determinats serveis oferts en algun dels llocs web d'ERNESTO VENTÓS S.A., es poden regir a més per condicions particulars previstes en cada cas, les quals s'entendran acceptades pel mer ús de tals serveis.

Quan l'usuari accedeix als llocs web d'ERNESTO VENTÓS S.A., confirma haver llegit el present Avís Legal. Els llocs web d'ERNESTO VENTÓS S.A., estan destinats a Usuaris majors d'edat.

ERNESTO VENTÓS S.A., no garanteix que els continguts de les seves pàgines siguin aptes o disponibles anés d'Espanya. En el cas que tot o part dels continguts de les pàgines d'ERNESTO VENTÓS S.A. siguin considerats il·legals en països diferents a Espanya, queda prohibit l'accés a aquests.

COPYRIGHT.

Els llocs web d'ERNESTO VENTÓS S.A. es regeixen per les Lleis Espanyoles i estan protegits per la legislació nacional i internacional sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

Els Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre tota la informació continguda en llocs web d'ERNESTO VENTÓS S.A., entre altres, disseny gràfic, dibuixos, logotips, imatges, índexs, textos, àudios, vídeos, programari, disseny i signes identificatius, així com els seus codis font, estructura de navegació, bases de dades, i tots els elements en ells continguts, són titularitat d'ERNESTO VENTÓS S.A., excepte aquells continguts que pertanyen a tercers al qual l'Usuari pot accedir a través de hipervincles.

En cap cas l'accés i ús a les Pàgines web d'ERNESTO VENTÓS S.A. per part de els Usuaris, es podrà considerar com que es concedeix llicència d'ús, o dret a cap actiu d'ERNESTO VENTÓS S.A. o els seus autors legítims, per la qual cosa no implicarà una cessió, ni transmissió o qualsevol tipus de renúncia de drets de Propietat Intel·lectual i/o Industrial.

Correspon a ERNESTO VENTÓS S.A. l'exercici exclusiu dels drets d'explotació dels continguts dels seus llocs web en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Queda prohibida tota reproducció, còpia, distribució transformació, publicació i qualsevol altra activitat que pugui realitzar-se amb la informació continguda en les pàgines web de ERNESTO VENTÓS S.A., així com amb el seu disseny i la selecció i model de presentació de els materials incloses en elles, per a qualsevol fi i mig utilitzat, sense l'autorització expressa d'ERNESTO VENTÓS S.A., o l'autor legítim.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en les pàgines web d'ERNESTO VENTÓS S.A., la seva modificació o supressió de dades, així com la lesió dels Drets de Propietat Intel·lectual o Industrial d'ERNESTO VENTÓS S.A. donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

EXONERACIÓ DE RESPONSABILITAT.

Tots els Usuaris d'aquests llocs web ho fan sota el seu propi risc, i en accedir a ells accepten utilitzar-lo segons les lleis i usos de trànsit i hauran de respondre davant ERNESTO VENTÓS S.A. o altres empreses, per qualsevol mal que pugui haver estat produït com a resultat d'un incompliment d'aquestes obligacions.

Tant l'accés als llocs web d'ERNESTO VENTÓS S.A. com l'ús que pugui fer-se de la informació continguda en els mateixos és de l'exclusiva responsabilitat de qui el realitza. ERNESTO VENTÓS S.A. no respondrà de cap conseqüència, mal o perjudici que poguessin derivar-se de l'accés o ús d'aquesta informació.

ERNESTO VENTÓS S.A. no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que puguin produir-se ni de qualsevol mal o perjudici que pugui causar-se al sistema informàtic de l'Usuari, els fitxers o documents emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de el accés a les Pàgines web d'ERNESTO VENTÓS S.A. o de l'ús d'informació o aplicacions en ella contingudes.

ERNESTO VENTÓS S.A. no assumeix responsabilitat alguna derivada de la concessió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en els seus llocs web o que terceres parts hagin inclòs en els hipervincles. L'establiment del hipervincle no implica en cap cas l'existència de relacions entre ERNESTO VENTÓS S.A. i el propietari de la pàgina Web en la qual s'estableixi, ni l'acceptació i aprovació dels seus continguts o serveis allí oferts.

Així mateix, ERNESTO VENTÓS S.A. no garanteix l'absència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, els documents o els fitxers de el Usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a el Usuari derivat de l'accés a aquests enllaços de tercers..

FORMAT I CANVIS EN L'AVÍS LEGAL.

ERNESTO VENTÓS S.A. no garanteix la idoneïtat, fiabilitat, disponibilitat, oportunitat o exactitud d'informació o serveis continguts en les seves Pàgines web, que podran actualitzar-se,modificar-se o eliminar-se sense previ avís respectant, en qualsevol cas, les previsions legals d'informació.

ERNESTO VENTÓS S.A. es reserva, sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment, el dret a suspendre temporalment l'accés a les seves Pàgines web i a efectuar les modificacions que consideri oportunes de les Pàgines, dels serveis o informacions ofertes, de la presentació o localització d'aquestes, i de les Condicions Generals de Accés i Ús.

PROTECCIÓ DE DADES.

ERNESTO VENTÓS S.A., com a titular dels seus llocs web, informa els Usuaris de els mateixos que és el responsable dels tractaments que es realitzin mitjançant els seus llocs web, tret que expressament s'informi d'altres condicions en un tractament concret.

De conformitat amb el que s'estableix en la legislació aplicable en matèria de protecció de dades, ERNESTO VENTÓS S.A. respecta la privacitat dels Usuaris i el secret i seguretat de les dades personals, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la pèrdua, malament ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades i els riscos als quals estan exposats,

Les dades personals dels Usuaris dels llocs web d'ERNESTO VENTÓS S.A., només es obtindran per a ser tractats quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l'àmbit i les finalitats determinades, explícites, consentides i/o legítimes per a les que s'hagin recaptat. Quan es recaptin dades personals a través dels llocs webs de ERNESTO VENTÓS S.A. s'informarà prèviament l'Usuari de forma clara i inequívoca de les circumstàncies relatives al tractament de les seves dades.

L'Usuari haurà de visitar la Política de Privacitat d'ERNESTO VENTÓS S.A. on trobarà informació detallada respecte la protecció de dades.

SERVEI DE NEWSLETTER.

Sempre que l'Usuari desitgés subscriure's al servei de Newsletter d'ERNESTO VENTÓS S.A. haurà de proporcionar les dades de caràcter personal que se li requereixen expressament, en qualsevol cas els mínims i imprescindibles per a l'enviament del servei, que seran utilitzats en aquest cas únicament amb les finalitats de les quals tals serveis responen. En qualsevol cas, la informació que pogués rebre l'Usuari a través del sistema de servei Newsletter, serà fàcilment identificable com a tal.

LEGISLACIÓ APLICABLE.

Totes les qüestions relatives a les pàgines web d'ERNESTO VENTÓS S.A. es regiran per la legislació espanyola. VENTÓS i els Usuaris, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. 

Tota la informació que es rebi en les Pàgines web d'ERNESTO VENTÓS S.A. es considerarà cedida a ERNESTO VENTÓS S.A. a títol gratuït.

A l'efecte de presentació de qualsevol reclamació, consulta o suggeriment, es podrà realitzar a través de l'adreça de correu electrònica: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.